Atelier 2 - Tarieven

Tarieven

Ereloon
In principe wordt er een vooraf bepaald uurtarief gehanteerd voor de erelonen. Evenwel kan ook overeengekomen worden dat het ereloon bepaald wordt in functie van een percentage op de waarde van de zaak of kan een vaste tarifering afgesproken worden.

Administratieve- en dossierkosten

 • Kost voor aanleg van een nieuw dossier
 • dactylografie
 • Afdruk- en kopiekosten
 • Langdurige telefoongesprekken
 • Verplaatsingen
 • Gerechtskosten (doorrekenen kosten van gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, vertaalkosten, kosten van derden)


Bij het openen van een dossier en lopende de behandeling ervan worden er desgevallend provisionele ereloonstaten overgemaakt. Provisies betreffen voorschotten op ereloon en kosten – begroot naar gelang de aard en vermoede omvang van het dossier – die worden verrekend op de totale eindstaat van ereloon en kosten. Ook hier staat de afspraak met de cliënt voorop.

Atelier 2 - Publicaties

Publicaties

Gwendoline SUPPLY en Sofie REMMERY, "Kosteloze Borg", NjW 2008, 238-245

Sofie REMMERY en Gwendoline SUPPLY, “Wet Continuïteit Ondernemingen. Wet van 31 januari 2009: van gerechtelijk akkoord naar gerechtelijke reorganisatie”, NjW 2009, 610-627.

Sofie REMMERY en Gwendoline SUPPLY, Bijdrage voor Handels- en Economisch Recht, artikelsgewijze commentaren (Kluwer) inzake de Gerechtelijke Reorganisatie door Collectief Akkoord (art. 44 e.v. WCO) (2014)

Sofie REMMERY en Gwendoline SUPPLY, “Gerechtelijke reorganisatie. Stand van zaken na ruim vijf jaar praktijk”, NjW 2015, afl. 315, 42-57

Atelier 2 - Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Uw advocaat en zijn kantoor

Mr. Gwendoline Supply is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Het kantoor heeft twee adressen: Stationsstraat 19 te 8850 ARDOOIE (hoofdkantoor), en Kerkstraat 21 te 8800 RUMBEKE (bijkantoor).

 • Mr. Gwendoline Supply baat haar kantoor via haar vennootschap.
 • Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Gwendoline Supply is 0729 641 423.
 • Per e-mail kan u Mr. Gwendoline Supply bereiken via info@advocatenkantoorsupply.be
 • De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Supply is verzekerd via de Orde van Advocaten.
   

Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij Mr. Supply terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Supply altijd contacteren.

Advocaat Gwendoline Supply.

Met een ervaring van meer dan 20 jaar staat Mr. Supply u bij in diverse rechtsdomeinen.

Zij biedt u een kwalitatieve juridische dienstverlening bij zowel adviesverlening, onderhandelingen, opstellen van contracten als bij het voeren van gerechtelijke procedures.

Contacteer Ons
Advocaat Gwendoline Supply.

Advocaat Gwendoline Supply.

Met een ervaring van meer dan 20 jaar staat Mr. Supply u bij in diverse rechtsdomeinen.

Zij biedt u een kwalitatieve juridische dienstverlening bij zowel adviesverlening, onderhandelingen, opstellen van contracten als bij het voeren van gerechtelijke procedures.

Contacteer Ons
Advocaat Gwendoline Supply.
© Advocatenkantoor Supply 2024 | Privacy & Disclaimer | With    by Plenso

Wij maken gebruik van cookies

De website van Advocatenkantoor Supply maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het! Meer informatie